Home

Saopštenje Grupe građana "Za moj Bezdan"

Saopštenje Grupe građana "Za moj Bezdan"

Povodom izbora za Savet MZ Bezdan čestitamo grupi građana "Bezdan pre svega" na pobedi.


Zahvaljujemo se našim glasačima na ukazanom poverenju koje nas obavezuje da i dalje radimo za naš Bezdan.


Na rezultat se nećemo žaliti ali ćemo objaviti dokument o tome kako su Banheđi Borbala i Čapo Judita već jednom poništili izbore u Bezdanu.


Smatramo da naš program nije prihvaćen sa strane građana i da Bezdanu još ne treba Fiskulturna hala kao ni kanalizacija.


Interesuje nas dali da se zaustavi procedura pretvaranja ulice Žrtava fašizma  od Ambulante do Male ulice u dvosmerni saobraćaj jer ne bi želeli da to uradimo mimo volje sugrađana.


8. juna je Prethodno rukovodstvo sela boravilo u Novom Bezdanu na poziv MZ Novi Bezdan o svom trošku jer novo rukovodstvo ne želi održavati te kontakte niti su dali vozilo u te svrhe.